Projelerimiz

Click here for English version of our All References

İLKÖĞRETİM KURUMLARINA DEVAM ORANLARININ ARTTIRILMASI - TEKNİK DANIŞMANLIK PROJESİ

İLKÖĞRETİM KURUMLARINA DEVAM ORANLARININ ARTTIRILMASI - TEKNİK DANIŞMANLIK PROJESİ

Projenin Amacı ve Hedefi

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği bu proje kapsamında KARDER adına Teknik Danışmanlık Ekibi, ilköğretim düzeyinde yeterli dil becerisine sahip olmayan çocukların akranları düzeyinde dil becerisini geliştirmek amacıyla pilot illerde görev yapan çeşitli branşlardaki öğretmenler, okul yöneticileri ile bir dizi çalıştay gerçekleştirmiştir.

Proje Faaliyetleri

• Öğretmenler ve okul yöneticilerinin sorunlarının tespitine yönelik mevcut durum analizi çalışmaları kapsamında 12 ilde 24 okulun katılacağı çalıştayları gerçekleştirmek,

• Çalıştaylar sonucunda elde edilen verilere dayalı olarak sorunun çözümüne yönelik materyallerin geliştirilmesine temel teşkil edecek raporun hazırlanması süreçlerini yürütmek.

Yürütücü / Ortaklar

Norm Cunsulting Danışmanlık / KARDER (alt yüklenici)

Yararlanıcı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Süre

Nisan-Temmuz 2014

Bütçe

12.800 Euro

TÜRKİYE'DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ - METEK

TÜRKİYE'DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ - METEK

Projenin Amacı ve Hedefi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yararlanıcı olduğu Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması METEK Projesine, KARDER  Türkiye’ nin çeşitli illerinde düzenlenen çalıştaylara uzman desteği sağlamıştır.

Proje Faaliyetleri

• Kariyer Danışmanlığı Yöntem ve Uygulamaları,

• Dezavantajlı Gruplara Yönelik Kariyer Danışmanlığı

• Mesleki Rehberlik Hizmetleri ve Uygulamaları konularında katılımcılara eğitimler verilmiştir.

Yürütücü / Ortaklar

KARDER

Yararlanıcı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Süre

2012-2014

Bütçe

33.618 Euro

AVRUPA BİLİMSEL ARAŞTIRMA OYUNU

AVRUPA BİLİMSEL ARAŞTIRMA OYUNU

Projenin Amacı ve Hedefi

Avrupa Birliği’nin 2020 stratejinde yer alan “New Skills for New Jobs/ Yeni İşler için Yeni Vasıflar” yaklaşımı kapsamında KAR-DER’in proje ortaklarıyla birlikte geliştirdiği “ResearchGame” projesi AB Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından kabul edildi.

Salento Üniversitesi (İtalya) liderliğinde geliştirilen projede Batı İskoçya Üniversitesi /University of West of Scotland (İngiltere), Averio Üniversitesi (Portekiz), Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH (Almanya), Avrupa Ekoloji Federasyonu/ European Ecological Federation (İngiltere) ve kuruluşumuz KAR-DER projede ortak olarak yer alıyor. Proje, ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak bilimsel araştırma yöntemlerinin öğretilmesinde yenilikçi ve yaratıcı oyun-temelli bir yaklaşım geliştirmeyi hedeflemektedir.

Proje üç fazdan oluşmaktadır:
(1) Araştırma oyunlarının geliştirilmesi;
(2) AB çapında ekolojik araştırmalara yönelik öğrenci grupları arasında yarışmaların gerçekleşmesi ve raporlaştırılması;
(3)Geliştirilen araştırma oyunlarının sınıflandırılması ve AB çapında yaygınlaştırılması.

Projenin temel çıktıları arasında iyi uygulamaların tespit edilmesi ve yaygınlaştırılması, çevirim içi araştırma oyunlarının öğrenciler tarafından aktif olarak oynanması, öğrencilere ve öğretmenlere alternatif öğrenme ve öğretme yöntemlerinin tanıtılması, proje ortağı 6 ülkede en az 30 okulun yer alacağı yarışmaların gerçekleşmesi, yarışmalar sonucunda ödüllerin dağıtılması yer almaktadır.

Proje Faaliyetleri

 • Oyun temelli öğrenme üzerine araştırmalar yapılması
 • Oyun temelli araştırma oyunlarının geliştirilmesi,
 • Geliştirilen araştırma oyunlarının ortağı 6 ülkede en az 30 okulun yer alacağı yarışmalarla uygulanması,
 • Ortak ülkelerdeki yarışmalarda kazananların ve çeşitli Avrupa ülkelerinden  grupların da katılacağı ödüllü bir final yarışması düzenlenmesi,
 • Öğrencilere ve öğretmenlere oyun temelli alternatif öğrenme ve öğretme yöntemlerinin tanıtılması.

Yürütücü/Ortaklar

– University of Salento(İtalya)

– KARDER (Türkiye)

-University of West Scotland (İngiltere)

-Universidade de Aveiro (Portekiz)

– Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH (Almanya)

– European Ecological Federation (İngiltere)

Yararlanıcı

Avrupa Komisyonuna bağlı Eğitim Görsel – İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı

Süre

10/2012 – 10/2014

Bütçe

398 400,00 Euro

HERKES için KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

HERKES için KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

KSS_logo_trProjenin Amacı ve Hedefi
Projenin temel amacı, Güneydoğu Avrupa’daki işveren örgütlerinde Kurumsal Sosyal Sorumlulu’ğa  ilişkin farkındalık yaratmak ve bu örgütlerin bu husustaki kapasitelerini güçlendirmektir. Proje kapsamında ülkemizdeki mevcut durumu ortaya koymak amacıyla firmalara bir anket çalışması uygulanmıştır. Bu anket çalışmasının analizine dayalı olarak Türkiye için bir  Ulusal İnceleme Raporu hazırlanmıştır.

Proje Faaliyetleri

 • Kurumsal sosyal sorumluluğun ülkemizdeki durumunun belirlenebilmesi amacıyla Türkiye genelinde bir alan araştırması yapmak.
 • Araştırma sonuçlarını analiz etmek
 • Analize dayalı olarak Türkiye’ deki mevcut durumu ortaya koyan “Ulusal İnceleme Raporu” nu hazırlamak

Yürütücü/Ortaklar
KARDER

Yararlanıcı
Türkiye İşveren Sendikaları Konfedarasyonu-TİSK

Süre
06/2013 – 09/2013

Bütçe
22. 575,00 Euro

Grup Ortamında Mesleki Yönlendirmede Uluslararası Yöntem Veri Seti-NAVIGUIDE
Referans Numarası: 2011-1-AT1-LEO05-04878

Grup Ortamında Mesleki Yönlendirmede Uluslararası Yöntem Veri Seti-NAVIGUIDE
Referans Numarası: 2011-1-AT1-LEO05-04878

Projenin Amacı ve Hedefi:

www.naviguide.net Leonardo da Vinci projesi olan NAVIGUIDE, Avusturya Kamu İstihdam Ofisi’nin-AMS, (www.ams-forschungsnetzwerk.at ) mülkiyetinde bulunan “rehberlik yöntemleri” veri setini geliştirmeyi ve Avrupa rehberlik sistemine transfer etmeyi hedeflemektedir. 2008-2010 yılları arasında geliştirilen veri seti, grup ortamında rehberlik yöntemlerine ilişkin 400’den fazla yöntemi kapsamaktadır. Pek çok araştırmanın gösterdiği gibi Avrupa’da kariyer danışmanlığı eğitimi heterojen bir yapı arz etmektedir, NAVIGUIDE rehberlik yöntemleri veri setini Avrupa kariyer danışmanları için ortak bir bilgi sistemi olarak kurmayı hedeflemektedir.Proje kapsamında, her ülkede (Avusturya, Hırvatistan, Fransa, İrlanda, Polonya, Türkiye) grup ortamında kariyer danışmanlığı yapan uzmanlara anket uygulanacak ve seçilecek 100 rehberlik yöntemi farklı dillere tercüme edilecektir. Avrupa’nın farklı bölgelerinde Kariyer danışmanları, her ülkede en az 6 çalıştayda (toplam 38 çalıştay) , bu yöntemlere ilişkin bir günlük eğitim alacaklardır. Platform ve çalıştay değerlendirmelerine ek olarak, nihai değerlendirmeler, seçilecek yöntemlerin günlük rehberlik uygulamalarına ne kadar uygulanabilir olduğunu gösterecektir.Projenin temel çıktıları, 100 rehberlik yöntemini içinde barındıran CD-ROM, rehberlik yöntemine ilişkin elkitabı ve katılımcı ülkelerin dilinde kullanıcılara çevirimiçi ortamında sunulacak veri setlerinden oluşacaktır.

Proje Faaliyetleri:

 • Ortak ülkelerde rehberlik pratisyenlerine anket çalışması uygulaması,
 • Her ortak ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek rehberlik yöntemlerinin ve araçlarının belirlenmesi,
 • Her ülke için belirlenen rehberlik yöntemleri ve araçlarına yönelik eğitimler verilmesi. (Her ülke için 6 eğitim programı)

Yürütücü/Ortaklar:

 • Abif (Avusturya)
 • KARDER (Türkiye)
 • Academy of Management (Polonya)
 • Algebra (Croatia)
 • Ballymun Josb Centre (Ireland)
 • Itinéraires Formation (France)

Yararlanıcı:

 • Avusturya Ulusal Ajansı

Süre:

 • 11/2011-10/2013

Bütçe:

 • 300 475,00 Euro

Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Dayanan Yenilikçi Mesleki Rehberlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi - Sanal Rehberlik

Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Dayanan Yenilikçi Mesleki Rehberlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi - Sanal Rehberlik

Projenin Amacı ve Hedefi:

www.sanalrehberlik.org Projenin temel amacı kariyer danışmanlarının hizmet sunumunda BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) kullanımı arttırmak ve danışmanların gerekli BİT yeterlilikleriyle donanmalarını sağlamaktır. Proje İŞKUR (TR), Ankara Üniversitesi (TR), EDUSER (TR), DİJİTEK (TR), HAK-İŞ (TR), abif (AT) ve Institute for Educational Sciences (RO) ortaklığında yürütülmüştür.

Proje Faaliyetleri:
• BİT yetkinlik haritası ve BİT ve rehberlikle ilgili diğer belgelerinin uyarlanması ve çevirilerinin yapılması,
• Ayrıntılı anket çalışması ile pratisyenlerin çalışma hayatlarında BİT rolünün belirlenmesi ve eğitim ihtiyaçları üzerine bir araştırma yapılması,
• Tanımlanan eğitim ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarının planlanması,
• Eğitim materyallerinin hazırlanması,
• Web tabanlı yazılım ve kılavuz sistemin geliştirlmesi.

Yürütücü/Ortaklar:
• KARDER / Türkiye
• ABIF/Avusturya
• Institute for Educational Sciences- IES/Romanya
• İŞKUR/ Türkiye
• EDUSER Danışmanlık/ Türkiye
• Dijitek Teknoloji/Türkiye
• Ankara Üniversitesi (İKDAM)/ Türkiye
• Hak-İş/Türkiye

Yararlanıcı:
Türkiye Ulusal Ajansı

Süre:
11/2009-10/2011

Bütçe:
302.427,00 Euro

İş Arayanlara Yönelik Grup Rehberliğinde Kalite Standartları GuideMe!

İş Arayanlara Yönelik Grup Rehberliğinde Kalite Standartları GuideMe!

Projenin Amacı ve Hedefi:
Projenin amacı, daha önce yürütülen QUINORA projesi bağlamında geliştirilen rehberlik kalite standartlarını, müfredatını ve rehberlik önlemlerini daha da geliştirmek ve “yeni” ülkelere yaymaktır. Dolayısıyla proje kapsamında, rehberlikte ortak AB kalite standartları belirlenecek ve yeni paydaş ülkelerde (Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Lituanya ve Polonya) uygulanmıştır.

Proje Faaliyetleri:
• Grup rehberliğinde kalite standartlarının geliştirlmesine yönelik ülke bazlı raporlar hazırlanması,
• Uygulamalı atölye çalışmalarının yapılması,
• Mesleki rehberlik üzerine çevrimiçi e-kütüphane hazırlanması,
• Yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması,
• E-öğrenme eğitim programının geliştirlmesi.

Yürütücü/Ortaklar:
• Abif /Avusturya
• Znanie Organization Sofia/ Bulgaristan
• Hellenic Association for Adult Education/ Yunanisyan
• The Studio of Self-Awareness and Self-Realization/ Litvanya
• Academy of Management/ Polonya
• Ankara Üniversitesi (IKDAM)/ Türkiye
• İŞKUR/ Türkiye
• KARDER / Türkiye

Yararlanıcı:
Avusturya Ulusal Ajansı

Süre:
10/2009-09/2012

Bütçe:
268.030,72 Euro


19 Nolu Sosyal Politika ve İstihdam Faslı Mevzuatına Yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kurumsal Kapasitesinin Arttırılması Teknik Yardım Projesi
Referans Numarası: EuropeAid/127054/C/SER/Multi, TR0702.28-01/FWC

19 Nolu Sosyal Politika ve İstihdam Faslı Mevzuatına Yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kurumsal Kapasitesinin Arttırılması Teknik Yardım Projesi
Referans Numarası: EuropeAid/127054/C/SER/Multi, TR0702.28-01/FWC

Projenin Amacı ve Hedefi:
Bu çalışmanın küresel hedefi, ÇSGB memurlarınınve ilgili sosyal taraf çalışanlarının bilgi ve becerilerini arttırarak 19. Fasıl ile ilgili müzakere sürecinin daha iyi yönetilmesi ve eşgüdümünün sağlanmasına yardımcı olmaktır.Özel hedefler ise ÇSGB memurlarının, sosyal taraf ve ilgili kurum çalışanlarının bilgilerini sosyal politika ve istihdam müktesebatı alanında arttırmak ve aynı zamanda 19. Fasıl’da belirtilen alanlarda tamamiyle uygulanabilir, detaylı uyumluluk tablosunun hazırlanmasına yardımcı olmaktır.KARDER proje için 1 Ekip Lideri ve 2 üst düzey uzman sağlamıştır.

Proje Faaliyetleri:

 • Sosyal politika ve istihdam alanında AB politikaları ve uygulamaları hakkında eğitimler vermek,
 • İş Kanunu, Sosyal Diyalog ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitimler vermek,
 • Eşitlik ve bağlayıcı olmayan mevzuat konularında eğitimler vermek,
 • Ulusal yasal düzenlemelerin uyum düzeyini karşılaştırmak için 19. Fasıl’a ilişkin ‘Uyumluluk Tablosunun’ hazırlanması,
 • Eğitim müfredatı ve materyallerinin geliştirlmesi, referans dokümanların sağlanması.

Yürütücü/Ortaklar:

 • IBF International Consulting (Belçika)

Yararlanıcı:

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Süre:

 • 06/2011-12/2011 (öngörülen tarih)

Bütçe:

 • 160.000,00 Euro

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı İlk Ara Değerlendirilmesi Teknik Yardım Projesi
Referans Numarası: EuropeAid/127054/C/SER/Multi, TR07H4.02-01/FWC

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı İlk Ara Değerlendirilmesi Teknik Yardım Projesi
Referans Numarası: EuropeAid/127054/C/SER/Multi, TR07H4.02-01/FWC

Projenin Amacı ve Hedefi:

Projenin genel hedefi, gelecek OP çalışmalarına yardımcı omak amacıyla tüm paydaşkların güvelinir veri, analiz ve geri bildirimi ile IKG OP uygulamasının etkinlik ve verimliliğinin bağımsız bir değerlendirilmesini yapmaktır.

Projenin özel hedefleri;

 • Programın uygunluğunu, verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek,
 • IKG OP ve Bölgesel Rekabet Gücü Operasyonel Programı (RC OP) arasındaki tamamlayıcılığı değerlendirmek,
 • İzleme sistemi ile elde edilemeyen, IKG OP çalışmaları çıktı ve sonuş göstergeleri hakkında veri sağlamak,
 • Projenin başarı düzeyini değerlendirmek,
 • En iyi uygulama ve faktörleri belirleyerek, gelecek IKG OP çalışmalarıyla ilgili uygulama önerileri sunmaktır.
 • KARDER proje için ‘Eğitim Uzmanı’ sağlamıştır.

Proje Faaliyetleri:

 • Önceki değerlendirmelerin sonuç analizi,
 • Program çıktı ve sonuçlarının gözden geçirilmesi,
 • Düzenli izleme sistemi aracılığıyla sağlanamayan göstergeler hakkında veri toplanması,
 • IKG OP programlama, izleme ve değerlendirme yapıları ve prosedürleri hakkında genel bir inceleme yapılması,
 • Yerel yönetimler, kurumlar, yararlanıcılar, diğer paydaşlar ve ulusal kuruluşların rollerinin incelenmesi.

Yürütücü/Ortaklar:

 • IBF International Consulting (Belçika);

Yararlanıcı:

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Süre:

 • 05/2011-10/2011

Bütçe:

 • 184.080,00 Euro

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Eğitim İhtiyaç Analizinin Belirlenmesi ve Giderilmesine Yönelik Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Sağlanması

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Eğitim İhtiyaç Analizinin Belirlenmesi ve Giderilmesine Yönelik Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Sağlanması

Projenin Amacı ve Hedefi:
Eğitim analiz çalışmasının yapılması ve gerekli eğitimlerin organize edilmesi ve ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamak için bölgede yapılacak araştırma faaliyetleri üzerine bir master plan geliştirilmesidir.

Bazı eğitim konuları;

 • Proje Döngüsü Yönetimi,
 • Bölgesel Kalkınma,
 • Stratejik Planlama,
 • Performans Yönetimi,
 • İstatiksel Veri Toplama ve Veri Analizi,
 • Görünürlük,
 • İnsan Kaynakları Planlaması,
 • İzleme ve Değerlendirme,
 • Kişisel Gelişim,
 • Yenilikçilik,
 • Risk Analizi,
 • İş Hukuku,
 • E-ticaret
 • Kalite Sistemleri

Proje Faaliyetleri:

 • Ajans personeline eğitim verilmesi,
 • Yöneticilere eğitim verilmesi,
 • Hibe yararlanıcılarına eğitim verilmesi,
 • Araştırma master planı geliştirilmesi.

Yürütücü/Ortaklar:

 • EDUSER Danışmanlık

Yararlanıcı:

 • Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)

Süre:

 • 08/2010-12/2010

Bütçe:

 • 10.000,00 Euro

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜRK) Stratejik Planının Geliştirilmesi Konusunda Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Sağlanması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜRK) Stratejik Planının Geliştirilmesi Konusunda Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Sağlanması

Projenin Amacı ve Hedefi:

Hizmetin genel amacı, 2011-2015 yılı RTÜRK stretejik planının geliştirilmesi ve personel kapasitesinin arttırımı için danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin sunulmasıdır.

 • Danışmanlık hizmeti sağlanması,
 • Stratejik düşünme ve planlama, çevre tarama, örgütsel değişim, vizyon geliştirmek, stratejik değişim yönetimi vb. Konularda eğitim hizmeti verilmesidir.

Proje Faaliyetleri:

 • Strateji geliştirme sürecinin planlanması,
 • Yönetim ve personele strateji geliştirme, süreç planlama ve raporlama konusunda eğitimler verilmesi,
 • Strateji geliştirme toplantıları organize edilmesi,
 • Çevresel tarama ve analiz (iç ve dış),
 • Strateji raporunun oluşturulması.
Yürütücü/Ortaklar:
KARDER
Yararlanıcı:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜRK)
Süre:
04/2010-10/2010
Bütçe:
27.000,00 Euro

Mısır’ın Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminin Reformu Programı 5. Bileşen: Eğitim Programı

Mısır’ın Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminin Reformu Programı 5. Bileşen: Eğitim Programı

Projenin Amacı ve Hedefi:
Projenin amacı Mısır’ın mesleki ve teknik eğitim sisteminin yeniden organize edilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla Mısır’daki işgücü kalitesini arttırmak ve Mısır’ın rekabet edebilme gücünü arttırmaktır.KARDER söz konusu projeye iki kilit uzman ile destek sağlamıştır.

Proje Faaliyetleri:
• Mesleki Rehberlik Danışmanlık Sisteminin kurulması,
• Mesleki Rehberlik ve Danışmanlıkta ölçme ve değerlendirme,
• Koçluk (İşbirlikli eğitim tedbirleri),
• İş arayanlara aktif istihdam/ işgücü piyasası programları,
• İstihdamın geliştirilmesinde izleme/değerlendirme ve yönetim bilgi sistemlerinin oluşturulması,
• Mesleki Eğitim Bilgi sisteminin tasarlanması ve yapılandırılması.

Yürütücü/Ortaklar:
European Profiles (Mısır)

Yararlanıcı:
Mısır Eğitim Bakanlığı

Süre:
10/2008-04/2011

Bütçe:
2.000.000,00 Euro

Aksaray İli’nin Gelişim Stratejisinin Hazırlanması

Aksaray İli’nin Gelişim Stratejisinin Hazırlanması

Projenin Amacı ve Hedefi:

 • Projenin amacı Aksaray ilinin gelişim stratejisinin hazırlanmasıdır. Proje kapsamında Aksaray’daki sanayi, turizm ve tarım sektörlerindeki mevcut durum incelenecek ve her bir sektöre yönelik strateji planı geliştirilmesi ve Aksaray İl Özel İdaresi personeline yönelik çeşitli eğitimler verilmesidir.

Proje Faaliyetleri:

 • • İl Özel İdaresi personeline eğitim verilmesi,
 • • Aksaray’da sanayii, turizm ve tarım sektöründeki mevcut durumun analiz edilmesi,
 • • Bu sektörleri geliştirmek için gelecek stratejilerinin belirlenmesi,
 • • Mikro girişim projelerine teşvik,
 • • Yenilikçi yatırım alanlarının belirlenmesi.

Yürütücü/Ortaklar:

 • KARDER

Yararlanıcı:

 • Aksaray İl Özel İdaresi

Süre:

 • 11/2009-11/2010

Bütçe:

 • 60.000,00 Euro

Kıbrıs’ın Kuzey Kesiminde Mesleki Eğitim Sistemi, Hayatboyu Öğrenme ve Aktif İşgücü Piyasası Tedbirlerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi -VETLAM

Kıbrıs’ın Kuzey Kesiminde Mesleki Eğitim Sistemi, Hayatboyu Öğrenme ve Aktif İşgücü Piyasası Tedbirlerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi -VETLAM

Projenin Amacı ve Hedefi:

VETLAM Projesinin amacı KKTC’de mesleki eğitim sisteminin kalitesini ve etkinliğini arttırmak, Kıbrıs ekonomisi ve insan kaynağının kalitesini geliştirmektir. KARDER söz konusu projeye 1’İ kilit uzman olmak üzere toplam 4 uzman ile destek sağlamıştır.

Proje Faaliyetleri:

 •  Mevcut Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetleri ve Kariyer Danışmanlık Yapısı’nın araştırması ve değerlendirilmesi,
 • HBÖ merkezlerinin kurulması yönünde çalışmalar yürütmek,
 • Kariyer Danışmanlığı ve HBÖ personel ve mesleki eğitim öğretmenlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • İstihdam servisleri, mesleki eğitim öğretmenleri ve sosyal ortakların katılımcılarına; kariyer danışmanlığı, yaşam boyu öğrenme, stratejik yönetim, yenilik, uluslararası rekabet, iş eşleştirme ve değiştirme hizmetleri, iş arama becerileri vb. konularda eğitimler verilmesi.

Yürütücü/Ortaklar:

 • German Education and Training (Almanya)

Yararlanıcı:

 • KKTC ÇSGB ve MEB

Süre:

 • 02/2009-11/2009

Bütçe:

 • 1.400.000 Euro

Bilgisayar Temelli Mesleki Eğitim Materyalleri ile Perakendecilik Sektöründe Avrupa Düzeyinde Değer Arttırılması

Bilgisayar Temelli Mesleki Eğitim Materyalleri ile Perakendecilik Sektöründe Avrupa Düzeyinde Değer Arttırılması

Projenin Amacı ve Hedefi:
Daha önce Almanya’da perakende sektöründe başarılı bir model oluşturun bu çalımanın, AB düzeyinde ortak ülkelerde de uygulanması amçlanmaktadır. Yapılan çalışma ile İnsan Kaynaklarının kalitesinin arttırılması hedeflenmişti.

Proje Faaliyetleri:
• Mesleki yeterliliklerin belirlenmesi,
• TEZ-KOOP-İş bünyesinde Sürekli Eğitim Merkezi’nin kurulması,
• Sektörde çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, becerilerin güncellenmesi
• Hayat Boyu Öğrenme doğrultusunda sürekli eğitim faaliyetlerinin etkinleştirilmesi.

Yürütücü/Ortaklar:
• TEZKOOP-IS/Türkiye
• Gazi Mesleki Eğitim Merkezi/Türkey
• Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu/Türkiye
• EDUSER Danışmanlık/Türkiye
• Centro Servizi s.r.l./ İtalya
• VFA/Yunanistan
• KARDER/Türkiye

Yararlanıcı:
Türkiye Ulusal Ajansı

Süre:
12/2008-11/2010

Bütçe:
267,557.00 Euro

Ankara Avrupa Komisyonu Delegasyonu Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı Uygulamasının İzlenmesi Teknik Yardım Projesi

Ankara Avrupa Komisyonu Delegasyonu Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı Uygulamasının İzlenmesi Teknik Yardım Projesi

Projenin Amacı ve Hedefi:
Genel hedefi; merkezi olmayan uygulama sistemi çerçevesinde, izleme işlevlerini yerine getirmek için Ankara Avrupa Komisyonu Delegasyonu’na teknik destek sağlamaktır.
Projenin özel hedef, Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı uygulamalarının izlenmesinde destek sağlamaktır.
KARDER söz konusu projeye 1 uzman (Ekip Lideri) sağlayarak destek olmuştur.

Proje Faaliyetleri:
• İzleme sisteminin oluşturulması,
• Belgelerin gözden geçirilmesi ve izleme sırasında taraflar ile görüşmeler yapılması,
• Proje sözleşmelerin, yürürlükteki AB kurallarının yanısıra(PRAG), bireysel sözleşmelerdeki hükümlere uygun olup olmadığının incelenmesi,
• 28 ilde en az 75 projeye izleme ziyareti yapılması,
• Çıktılar ile ilgili raporlamaların yapılması.

Yürütücü/Ortaklar:
IBF International Consulting (Belçika)

Yararlanıcı:
Ankara Avrupa Komisyonu Delegasyonu

Süre:
02/2009-06/2009

Bütçe:
161.034,00 Euro

Sokakta Çalışan Çocukların Bilim, Teknoloji Ve Yenilik Alanlarına Yönlendirilmesi

Sokakta Çalışan Çocukların Bilim, Teknoloji Ve Yenilik Alanlarına Yönlendirilmesi

Projenin Amacı ve Hedefi:
Proje; Ankara’daki sokak çocuklarına kariyer danışmanlığı hizmetlerini ve bilim, teknoloji ve yenilik alanlarıyla ilgili temel hizmetleri ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda çocuk işçiliğinin önlenmesi ve çocuk haklarının korunması amaçlanmıştır.

Proje Faaliyetleri:
• Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi’ne kayıtlı olan çocukların kişilik yapıları, ilgi alanları ve yeteneklerinin belirlenmesi için envanter geliştirilmesi ve ulaşılabildiği ölçüde uygulanması,
• Çocuklara ve ailelerine mesleklerin ve eğitim kurumlarının tanıtılması, ilgili meslek ve eğitim merkezlerine ziyaretlerin gerçekleştirilmesi,
• Çocukların ailelerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi
• Çocukların eğitim kurumlarına yönlendirilmesi ve başarılı olan çocuklara yetenekleri doğrultusunda burs bulunması,
• Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezinde çalışan uzman ve eğitmenlerin mesleki rehberlik hizmeti konusunda eğitilmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması.

Yürütücü/Ortaklar:
KARDER
TURK-İŞ

Yararlanıcı:
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Süre:
12/2007- 12/2008

Bütçe:
85.312,17 Euro

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBBM Stratejik Planlamanın Geliştirilmesi İçin Hazırlık Eğitimi Ve TBMM Stratejik Planın Geliştirilmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBBM Stratejik Planlamanın Geliştirilmesi İçin Hazırlık Eğitimi Ve TBMM Stratejik Planın Geliştirilmesi

Projenin Amacı ve Hedefi:
Çalışmada, TBMM’nin stratejik planının geliştirilmesi ve bu doğrultuda personele ilgili eğitimlerin verilmesi hedeflenmiştir.
Projenin özel amacı, stratejik planlama ve hayat boyu öğrenme odaklı bir örgüt kültürü oluşturmaktır.

Proje Faaliyetleri:
• TBMM personeline kurumun stratejik planın geliştirilmesine yönelik hazırlık eğitiminin verilmesi,
• Bazı konu başlıkları: Stratejik Düşünme Tarzı ve Düzeyi, Temel Kavramlar, Analiz Araçları, Strateji Geliştirme Süreç ve Yönetimi, Stratejik Değişim Yönetimi ve Stratejik Yönetim Uygulamaları,
• TBMM’nin stratejik planının geliştirilmesi.

Yürütücü/Ortaklar:
KARDER

Yararlanıcı:
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Süre:
04/2008-12/2008

Bütçe:
30.654,00Euro

Sektörler Arası İşbirliğine Dayalı İstihdamı Geliştirme ve Girişimciliği Destekleme Projesi

Sektörler Arası İşbirliğine Dayalı İstihdamı Geliştirme ve Girişimciliği Destekleme Projesi

Projenin Amacı ve Hedefi:
Projenin amacı; Çukurova (Adana-Osmaniye) bölgesinde bulunan insanların yaşam standartlarının yükseltilmesi, kadınlara ve genç işsizlere yönelik istihdam arttırıcı hizmetler sunulması ve bölgenin tedarikçi haritasını çıkartarak KOBİLERE destek paketlerinin hazırlamasıdır.

Proje Faaliyetleri:
• Bölgenin işgücü arz ve talebinin analiz edilmesi,
• Kobi destek hizmetleri oluşturulması,
• Yatırımlar, teşvikler ve mesleki eğitim gibi bölgede işgücü arzını belirleyen temel unsurların analizi,
• İş faaliyetleri için yeni alan analizi,
• Kamu ve özel şirketler ile bölgede iş arayan ve kobilerin görüştürülmesi,
• Bölgedeki yatırımın potansiyelini belirlemek için yatırımcılar ile toplantılar düzenlenmesi,
• Model tasarım ve yol haritası oluşturulması,
• Büyük yatırımlara ve kobilere yönelik anketlerin tasarlanması ve uygulanması.

Yürütücü/Ortaklar:
EDUSER Danışmanlık
KARDER

Yararlanıcı:
İŞKUR-KOSGEB ve BTC

Süre:
01/2008-06/2008

Bütçe:
155.761,00 Euro

Özelleştirme İdaresi Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi Eğitimi

Özelleştirme İdaresi Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi Eğitimi

Projenin Amacı ve Hedefi:
Projenin amacı Özelleştirme İdatesinin stratejik planının yapılması ve buna bağlı olarak kapasite ve hizmet gelişiminin arttırılmasıdır.
Ayrıca, proje faaliyetleri Özelleştirme İdaresi personelinin yaşam boyu öğrenme sürecine katkıda bulunmuştur.

Proje Faaliyetleri:
• Özelleştirme İdaresinin İnsan Kaynakları Biriminde görev yapan personele stratejik planlama ve performans yönetimi eğitimi verilmesi,
• Kurum bünyesinde performans değerlendirme sistemi kurulması ve pilot uygulama,
• Kurum bünyesinde mevcut pozisyonlar için yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi.

Yürütücü/Ortaklar:
KARDER

Yararlanıcı:
Özelleştirme İdaresi

Süre:
05/2007- 05/2008

Bütçe:
15.217,39 Euro

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması

Projenin Amacı ve Hedefi:
Kurumun İnsan Kaynakları Yönetimi sisteminin geliştirilmesi ve performans değerlendirme sisteminin kurulmasıyla, istihdam hizmetlerinin modernizasyonu amaçlanmaktadır.

Proje Faaliyetleri:
• TPAO’nun performans değerlendirme sisteminin kurulması ve test edilmesi,
• Kurumun insan kaynakları personelinin eğitilmesi,
• Tüm departmanlardaki tüm pozisyonlar için yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi.

Yürütücü/Ortaklar:
KARDER

Yararlanıcı:
Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı

Süre:
05/2006-03/2007

Bütçe:
13.586,95 Euro

Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi Etki Değerlendirme Araştırması

Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi Etki Değerlendirme Araştırması

Projenin Amacı ve Hedefi:
Projenin amacı, Türkiye’de yapılan Mesleki Eğitim Modernizasyonu Projesi’nin çıktılarının analiz edilmesi ve gelecek projeler için politika araçlarının oluşturulmasıdır.

Proje Faaliyetleri:
• Projenin etkisini ölçmek amacı ile anketlerin geliştirilmesi ve uygulanması,
• MVET tarafından desteklenen 14 Fakülte/36 Bölüm’de saha araştırması,
• Geleceğin eğitimcilerinin yetiştirilmesi stratejisi üzerine, öğretim üyeleri, sosyal ortaklar, yüksek okul eğitimcileri, öğrenciler ve yerel yöneticiler ile atölye çalışmaları yapılması,
• Projenin çıktılarından ve elde edilen verilerden hareketle politika belgesinin oluşturulması.

Yürütücü/Ortaklar:
KARDER
AGMIN GROUP (İtalya)

Yararlanıcı:
Avrupa Eğitim Vakfı ETF

Süre:
09/2007-12/2007

Bütçe:
33.000,00 Euro

Hizmet İhale Şartnamesi Hazırlanması Konusunda Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Erzurum Belediyeleri Destek Projesi

Hizmet İhale Şartnamesi Hazırlanması Konusunda Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Erzurum Belediyeleri Destek Projesi

Projenin Amacı ve Hedefi:
Projenin amacı, ilgili bölgeler de göç ve sosyal politika ile ilgili veri toplanarak, stratejik eylem planı için veri tabanı oluşturulması ve bu doğrultuda ilgili belediyelerin kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Proje Faaliyetleri:
• Pazar araştırması yapılması,
• Projenin kapasite geliştirme bileşeni kapsamında açılacak hizmet ihalesi için şartname hazırlanması.

Yürütücü/Ortaklar:
AGMIN GROUP (İtalya)

Yararlanıcı:
Merkezi Finans ve İhale Birimi

Süre:
04/2007-09/2007

Bütçe:
19.000,00 Euro

Aktif İşgücü Piyasası Projesi: Yeni Fırsatlar Programı Değerlendirme Çalışması

Aktif İşgücü Piyasası Projesi: Yeni Fırsatlar Programı Değerlendirme Çalışması

Projenin Amacı ve Hedefi:
Projenin amacı, Avrupa İstihdam Stratejisi ile uyumlu etkin istihdam politikası tedbirlerinin ve hizmetlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması noktasında destek sağlamaktır.

Proje Faaliyetleri:
• İŞKUR Proje izleme ekibinin eğitimi,
• Proje değerlendirme metodolojisinin geliştirilmesi,
• Geliştirilen iki farklı anketin ile hibe faydalanıcılarına uygulanması,
• Hibe faydalanıcıları ve proje paydaşları ile derinlemesine görüşmelerin gerçekleştirilmesi,
• Söz konusu çalışmalar sonucunda elde edilen verinin analiz edilmesi ve raporlaştırılarak Avrupa Eğitim Vakfı’na sunulması.

Yürütücü/Ortaklar:
KARDER
TİSK
TÜRK-İŞ
EDUSER Danışmanlık

Yararlanıcı:
Avrupa Eğitim Vakfı ETF

Süre:
06/2006 -12/2006

Bütçe:
50.000,00 Euro