Çalışma Alanlarımız

Ülkemizde ciddi boyutlara ulaşan işsizlik, insanlar üzerinde yarattığı sosyal ve ekonomik olumsuzluklarını gittikçe artırmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz Bilgi Toplumunda, hızla değişen yaşam koşullarına uyum sağlamaya çalışan bireyler, kişisel gelişimlerini bu yapısal farklılığa uygun hale getirmek zorundadırlar. Sürekli yeniliği ve gelişimi hayatın zorunluluğu haline getiren bu süreç, kişisel gelişimin yanı sıra kurumsal gelişimi de hedef almaktadır. Örgütsel yapının var olan personel kalitesini yükseltmeye ve kurum içi bilgi akışını artırmaya yönelik girişimlerde Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynakları yönetiminin doğru uygulanması önemli bir konu haline gelmiştir. Dernek olarak kırsal, kentsel, ulusal ve uluslar arası düzeyde insan kaynaklarının geliştirilmesi ve Kariyer Danışmanlığı konusunda bilgi desteğine ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara çeşitli eğitimler ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

KAR-DER kariyer danışmanlığı ve insan kaynakları alanlarında ilgili çalışma grupları, komisyonlar ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırmalar ve çalışmalar yapar.

KAR-DER gelişim ve yenilenmenin sınırsız bir gereksinim olduğu inancı ile çalışma yaşamında iyileştirici ve düzenleyici faaliyetler gerçekleştirir.

KAR-DER özel ve kamu kuruluşları için tek-durak hizmet merkezidir. Değişim yönetimi, stratejik planlama, süreç yönetimi, ihtiyaç analizi, gelecekte gerekli olacak vasıflar ve kariyer haritalarına yönelik hizmet sunar.

KAR-DER kurumlara danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunar.

KAR-DER üniversiteler, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak projeler yürütür.

KAR-DER Türkiye’ de insan kaynaklarının gelişimine ve kariyer hizmetlerinin sunumuna yönelik çalışmalar yapar.

KAR-DER ara eleman yetiştirilmesine ve kapasite artırımına eğitim ve sertifika programları düzenler.

KAR-DER dezavantajlı grupların toplum ve iş yaşamıyla entegrasyonuna yönelik projeler geliştirir; eğitim programları gerçekleştirir.

KAR-DER bireylerin bilgi beceri ve uzmanlıklarına katkıda bulunur; mesleki, kişisel ve sosyal gelişim olanaklarını arttırır.

KAR-DER Avrupa Birliği’ ne üyelik sürecine katkıda bulunmak amacıyla insan kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili projeler üretir, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirir.

KAR-DER insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kariyer danışmanlığı konularında süreli ve süresiz yayınlar çıkarır.