Yayınlarımız

Yayınlarımızı, sadece kargo bedelini karşılayarak ücretsiz sahip olabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için lütfen iletişim sayfasından irtibata geçiniz.,

yayin01b GELECEĞE GİDEN YOLLAR:

Çocuklara küçük yaşlardan itibaren “Büyüyünce ne olmak istiyorsun?” sorusu yöneltilir.  Bu kitabın amacı çocukların bu soruyu yanıtlamalarına yardımcı olmaktır. Beş bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde çocuklara eğitim ve meslek seçimi ve bunun önemi hakkında bilgi verilmektedir.  kitabın ikinci bölümü çocukların kendileri, ilgi ve becerileri hakkında fikir sahibi olmaları için hazırlanan bir testi içermektedir. Testin sonuçlarına göre üçüncü bölümde çocuklara uygun meslekler hakkında bilgi verilmektedir.  Yaşamboyu öğrenmenin önemini işleyen dördüncü bölüm ve geleceğin mesleklerini içeren beşinci bölümle çocuklara kariyer seçimi ile ilgili detaylı bilgiler verilmektedir.   Çocukların kariyer seçiminin önemini anlamalarını ve kendini tanımaya yönelik farkındalık oluşturmalarını sağlamayı amaçlayan bu kitap Derneğimizin yürüttüğü Sokakta Çalışan Çocukların Bilim Teknoloji ve Yenilik Alanlarına Yönlendirilmesi Projesi kapsamında hazırlanmıştır .

 

 

yayin02b SANAL REHBERLİK- KARİYER DANIŞMANLIĞINDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ: AVRUPA ve TÜRKİYE:  

Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Derneği (KARDER) liderliğinde finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temelli Yenilikçi Mesleki Rehberlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi’ başlıklı proje kapsamındahazırlanan bu kaynak,  Avrupa’dan ve Türkiye’den rehberlik alanında bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımına yönelik iyi uygulamaları içeren bir kitaptır. Söz konusu kitap Türkçe ve İngilizce olarak 2 dilde hazırlanmıştır.

 

 

 

yayin03b

SANAL REHBERLİK EĞİTİM SETİ: 

Bu set, KARDER tarafından 2009-2011 yılları arasında yürütülen “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temelli Yenilikçi Mesleki Rehberlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi – Sanal Rehberlik” projesi kapsamında hazırlanmıştır. Söz konusu set, iş ve meslek danışmanlarının rehberlik hizmeti sunumunda sahip olmaları gereken bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerine yönelik eksikliklerini gidermeyi ve rehberlikte BİT kullanımına yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla hazırlanmıştır. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan setin içerisinde;

Bit Beceri Haritası: İş ve meslek danışmanlarının rehberlik hizmeti sunumlarında sahip olmaları gereken BİT becerilerini detaylı bir biçimde incelemektedir.

Eğitim Kitabı: Rehberlik ve iş arama süreçlerinde sosyal medya, Second Life ve video konferans araçlarının kullanımlarını inceleyen ve alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanmıştır.

Bit Beceri Haritası posterleri: BİT becerilerini özet olarak ele almaktadır.

CD: Sanal Rehberlik Eğitim Seti’ nin tamamını içermektedir.