Danışmanlık

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz başlıca alanlar:

  • Kurumsal Kapasite Geliştirme
  • Stratejik Planlama
  • Değişim Yönetimi
  • İşletmelerde Kariyer Planlaması
  • İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
  • Proje Geliştirme ve Uygulama
  • Kurumsal İletişim
  • Kalkınma Çalışmaları

 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Müdahale Modelinin Geliştirilmesi ve Uygulamanın Desteklenmesi

Müdahale Modelinin Geliştirilmesi ve Uygulamanın Desteklenmesi

Projenin Amacı ve Hedefi:

Proje, özellikle okulu yeni terk etmiş olan gençlerin okula geri dönmesini sağlamak için müdahale modellerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Proje Faaliyetleri:

KARDER uzmanlarından oluşan ekip söz konusu modelin geliştirilmesinden sorumludur. Ayrıca, KARDER tarafından geliştirilen bu model ile ortaöğretim seviyesinde okulu terk etme riski yüksek olan öğrencilerin yanı sıra okul dışındaki çocukların okul saatlerinden sonra bir araya getirilerek takım becerilerinin kazandırılması hedeflenmiştir. KARDER bir eğitim – öğretim yılını kapsayan bir eğitim programını geliştirmiştir. Programın sonunda öğrencilerde kişisel gelişim, sosyal gelişim, eğitim becerileri ve sportif becerilerle ilgili bir dizi kazanım edinilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda KARDER’in gerçekleştirdikleri;

• 10 pilot ilden 12 pilot lisede geliştirilen modelin uygulanması

• 21. yüzyılın gerektirdiği yaşam becerilerinin kazandırılmasına yönelik diğer ülkelerden 10 iyi uygulama örneği incelenmesi ve raporlanması

• Programın farklı türlerdeki ilköğretim kurumlarında 8 hafta boyunca 30 kişilik bir hedef gruba uygulanması

Yürütücü/Ortaklar

EDUSER/KARDER

Yararlanıcı:

Milli Eğitim Bakanlığı

Süre:

MART 2014 – OCAK 2015

İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Arttırılması -Teknik Danışmanlık Projesi

İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Arttırılması -Teknik Danışmanlık Projesi

Projenin Amacı ve Hedefi:

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği bu proje kapsamında KARDER adına Teknik Danışmanlık Ekibi, ilköğretim düzeyinde yeterli dil becerisine sahip olmayan çocukların akranları düzeyinde dil becerisini geliştirmek amaçlamaktadır.

Proje Faaliyetleri:

Bu amaç doğrultusunda KARDER pilot illerde görev yapan çeşitli branşlardaki öğretmenler, okul yöneticileri ile,

• Sorunlarına tespitine yönelik mevcut durum analizi çalışmaları kapsamında 12 ilde 24 okulun katılacağı çalıştayları gerçekleştirmek,

• Çalıştaylar sonucunda elde edilen verilere dayalı olarak sorunun çözümüne yönelik materyallerin geliştirilmesine temel teşkil edecek raporun hazırlanması süreçlerini yürütecektir.

Yürütücü/Ortaklar:

IBF / Norm Consulting / KARDER

Yararlanıcı:

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Süre:

Nisan- Temmuz 2014

Rönesans Holding İnsan Kaynakları Departmanı için Teknik Danışmanlık Hizmeti

Rönesans Holding İnsan Kaynakları Departmanı için Teknik Danışmanlık Hizmeti

Projenin Amacı ve Hedefi:

Bu danışmanlık hizmetinin amacı, Rönesans Holding ve bağlı şirketlerini kapsayacak şekilde iş tanımlarının ve kurumsal yetkinliklerinin oluşturulması ve revize edilmesidir.

Proje Faaliyetleri:

Bu danışmanlık hizmeti kapsamında Rönesans Holding ve bağlı şirketlerinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir,

• 700 farklı pozisyonun iş tanımının incelenmesi ve organizasyonel tasarımın revize edilmesi,

• Kurumsal yetkinliklerin oluşturulması,

• Kurumsal yetkinlik haritasının çıkarılması

Yürütücü/Ortaklar:

KARDER

Yararlanıcı:

Rönesans Holding A.Ş.

Süre:

Kasım 2011-Mart 2012