Eğitim

KARDER olarak kuruluşumuzdan bu yana pek çok özel ve kamu kuruluşlarının çeşitli alanlarda eğitim ihtiyaçlarını,  alanında yetkin akademisyenler ve pratisyenlerden oluşan uzmanları ile karşılamıştır.

KARDER, kariyer danışmanlığı ve insan kaynakları alanında bir ihtisas derneği olarak bu alanlardaki tüm konularda eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak uzmanlık ve kapasiteye sahiptir.

Eğitim konularımız:

 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Stratejik Yönetim
 • Yetenek yönetimi
 • Performans Yönetimi
 • Değişim Yönetimi
 • Kariyer Danışmanlığı
 • Kariyer Planlama Süreçleri
 • Kurumsal iletişim
 • Kurumsal yenilenme, Reorganizasyon
 • Yönetim Becerilerini Geliştirme
 • Kişisel Gelişim
 • Girişimcilik
 • Proje Döngüsü Yönetimi

 

EĞİTİMLERİMİZ

Fatsa’da Görev Yapan Öğretmenler İçin Kişisel Gelişim Eğitimi

Fatsa’da Görev Yapan Öğretmenler İçin Kişisel Gelişim Eğitimi

Projenin Amacı ve Hedefi:

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen 2014 yılı 1. Dönem Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcı kuruluş olan Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne bağlı olarak görev yapan öğretmenlere kişisel gelişim eğitimleri verilmiştir. KARDER adına 8 uzman tarafından 440 öğretmen ve okul yöneticisine eğitimler verilmiştir.

Proje Faaliyetleri:

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne bağlı olarak görev yapan öğretmenlere teorik ve uygulamalı olarak kişisel gelişim eğitimleri verilmiştir. Eğitim konularından bazıları;

• İş gücü piyasası

• Girişimcilik

• Etkili iletişim

• Akran zorbalığı

• Motivasyon

• Aile içi iletişim

Yürütücü/Ortaklar:

KARDER

Yararlanıcı:

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Süre:

16-21 Haziran 2014 (8 Gün)

Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Projesi- METEK

Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Projesi- METEK

Projenin Amacı ve Hedefi:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yararlanıcı olduğu METEK projesi; İş dünyasının ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kalitede; güncel, nitelikli, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir mesleki ve teknik eğitime ulaşmak için; Kalite, Eğitim ve İletişim üst başlıkları altında çok yönlü faaliyetler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Proje Faaliyetleri:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yararlanıcı olduğu Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması METEK Projesine, KARDER çeşitli başlıklar dahilinde Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenen çalıştaylara uzman desteği sağlamış ve eğitimler vermiştir.

Eğitim ve Çalıştay konularından bazıları;

• Kariyer Danışmanlığı Yöntem ve Uygulamaları

• Dezavantajlı Gruplara Yönelik Kariyer Danışmanlığı

• Mesleki Rehberlik Hizmetleri ve Uygulamalar

Yürütücü/Ortaklar:

Norm Consulting Danışmanlık, KARDER

Yararlanıcı:

Milli Eğitim Bakanlığı

Süre:

2012-2014

Kariyer Danışmanlarının El Çantası-Naviguide

Kariyer Danışmanlarının El Çantası-Naviguide

Projenin Amacı ve Hedefi:

KARDER olarak ortağı olduğumuz “Grup Ortamında Mesleki Yönlendirmede Uluslararası Yöntem Veri Seti-NAVIGUIDE” projesi kapsamında rehberlik hizmetlerinde kullanılacak, oyun temelli 102 adet yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemler rehberlik hizmetinin tüm aşamalarını kapsayacak şekilde; karşısındakini tanımaktan meslek seçimine, iş arama becerilerinden kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazeye yayılmıştır.

Proje Faaliyetleri:

• Eğitim verilecek illerde danışmanlık hizmeti veren uzmanlara görev yaptıkları alanda ihtiyaç anketi uygulanmıştır.

• Bu anket sonuçları temel alınarak eğitimleri verilecek olan yöntemler belirlenmiştir.

• 9 ilde (Ankara, Samsun, Malatya, Rize, Erzincan, Ağrı, Diyarbakır, Kastamonu, Sivas) danışmanlık hizmeti sunan uzmanlara danışmanlık hizmetleri sırasında daha verimli sonuçlar almalarına yardımcı olabilecek rehberlik yöntemlerine yönelik uygulamalı şekilde 1’er günlük eğitici eğitimleri verilmiştir.

Yürütücü/Ortaklar:

KARDER

Yararlanıcı:

MEB, İŞKUR, Üniversite Kariyer Merkezleri, Belediyeler ve firmaların insan kaynakları bölümlerinde çalışan ve rehberlik hizmeti sunan uzmanlar, öğretmenler.

Süre:

2012 Mayıs-2013 Mayıs

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı(DOĞAKA) Eğitim İhtiyaç Analizinin Belirlenmesi ve Giderilmesine Yönelik Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Sağlanması

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı(DOĞAKA) Eğitim İhtiyaç Analizinin Belirlenmesi ve Giderilmesine Yönelik Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Sağlanması

Projenin Amacı ve Hedefi:

Eğitim analiz çalışmasının yapılması, gerekli eğitimlerin organize edilmesi ve ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamak için bölgede yapılacak araştırma faaliyetleri üzerine bir master plan geliştirilmesidir.

Proje Faaliyetleri:

• Ajans personeline eğitim verilmesi,

• Yöneticilere eğitim verilmesi,

• Hibe yararlanıcılarına eğitim verilmesi,

• Araştırma master planı geliştirilmesi

 

Eğitim konularından bazıları:

• Proje Döngüsü Yönetimi,

• Bölgesel Kalkınma,

• Stratejik Planlama,

• Performans Yönetimi, • İstatistiksel Veri Toplama ve Veri Analizi,

• Görünürlük,

• İnsan Kaynakları Planlaması,

• İzleme ve Değerlendirme,

• Kişisel Gelişim,

• Yenilikçilik,

• Risk Analizi,

• İş Hukuku,

• E-ticaret,

• Kalite Sistemleri

Yürütücü/Ortaklar:

EDUSER/KARDER

Yararlanıcı:

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)

Süre:

08/2010-12/2010

Aksaray İlinin Gelişim Stratejisinin Hazırlanması Projesi Kapsamında Verilen Eğitimler

Aksaray İlinin Gelişim Stratejisinin Hazırlanması Projesi Kapsamında Verilen Eğitimler

Projenin Amacı ve Hedefi:

Projenin amacı Aksaray ilinin gelişim stratejisinin hazırlanmasıdır. Proje kapsamında Aksaray’daki sanayi, turizm ve tarım sektörlerindeki mevcut durum incelenmiş ve her bir sektöre yönelik strateji planı geliştirilmiştir. Ayrıca Aksaray İl Özel İdaresi personeline yönelik çeşitli eğitimler düzenlenmiştir.

Proje Faaliyetleri:

• İl Özel İdaresi personeline eğitim verilmesi,

• Aksaray’da sanayi, turizm ve tarım sektöründeki mevcut durumun analiz edilmesi,

• Bu sektörleri geliştirmek için gelecek stratejilerinin belirlenmesi,

• Mikro girişim projelerine teşvik,

• Yenilikçi yatırım alanlarının belirlenmesi.

Yürütücü/Ortaklar:

KARDER

Yararlanıcı:

Aksaray İl Özel İdaresi

Süre:

11/2009-11/2010

Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi Eğitimi

Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi Eğitimi

Projenin Amacı ve Hedefi:

Projenin amacı Özelleştirme İdaresinin stratejik planının yapılması ve buna bağlı olarak kapasite ve hizmet gelişiminin arttırılmasıdır. Ayrıca, proje faaliyetleri Özelleştirme İdaresi personelinin yaşam boyu öğrenme sürecine katkıda bulunmuştur.

Proje Faaliyetleri:

• Özelleştirme İdaresinin İnsan Kaynakları Biriminde görev yapan personele stratejik planlama ve performans yönetimi eğitimi verilmesi

• Kurum bünyesinde performans değerlendirme sistemi kurulması ve pilot uygulama

• Kurum bünyesinde mevcut pozisyonlar için yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi

Yürütücü/Ortaklar:

KARDER

Yararlanıcı: Özelleştirme İdaresi

Süre:

05/2007- 05/2008

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması

Projenin Amacı ve Hedefi:

Kurumun İnsan Kaynakları Yönetimi sisteminin geliştirilmesi ve performans değerlendirme sisteminin kurulmasıyla, istihdam hizmetlerinin modernizasyonu amaçlanmaktadır.

Proje Faaliyetleri:

• TPAO’nun performans değerlendirme sisteminin kurulması ve test edilmesi,

• Tüm departmanlardaki tüm pozisyonlar için yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi,

• Kurumun insan kaynakları personelinin eğitilmesi.

Yürütücü/Ortaklar:

KARDER

Yararlanıcı:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Süre:

05/2006-03/2007