Yönetim Kurulu

KARDER Yönetimi, alanında engin bilgi ve birikime sahip Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından oluşmaktadır.

recep_varcinProf. Dr. Recep VARÇIN
Yönetim Kurulu Başkanı

KARDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep Varçın, 1985 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1988 yılında yine aynı üniversitede Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Doktora tezini, 1996 yılında Oregon Üniversitesi (ABD) Sosyoloji Bölümü’nde ‘ Çalışma Sosyolojisi konusunda tamamladı.

Akademik kariyerine 1987’de Araştırma Görevlisi Olarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde başlayan Prof. Varçın, aynı zamanda 1989-1996 yılları arasında Oregon Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Öğretim Görevliliği yapmıştır. 1996-1998 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve 1998 yılında Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümlerinde ek görevli Yrd. Doçent olarak görev almıştır. 2003’de belli bir süre tekrar Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde derslere giren Prof. Varçın, halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca, Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Müdürlük görevini yürütmüştür ve halen aynı adla anılan yüksek lisans programının Başkanlığını yürütmektedir.

bulent_gulcubuk

Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
Başkan Yardımcısı

KARDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, İlk, Orta ve Lise öğrenimini Gaziantep’te tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’ne girdi. 1989 yılında mezun olarak “Ziraat Mühendisi” unvanını aldı. Kırsal Sosyoloji alanında “Yüksek Lisans”, Kırsal Kalkınma alanında “Doktor”a çalışmalarını tamamladı. Halen, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Politikası ve Yayım Ana Bilim Dalında “Prof. Dr.” olarak görev yapmaktadır. Kırsal Kalkınma, Kırsal Sosyoloji, Kırsal Sanayi, Tarımsal Kalkınma Stratejileri, Kırsal Alanda ve Tarımda Kadın, Tarım Politikası, Girişimcilik Ekonomisi ve İnsan Kaynakları konularında çalışmalarda bulunmakta ve dersler vermektedir. Başta ABD, İngiltere, Almanya, İsrail olmak üzere birçok ülkede uzmanlık alanına giren konular ile ilgili çalışmalarda bulundu, bazı eğitim programlarına katıldı ve ulusal-uluslar arası çok sayıda projede yer aldı. Halen kısa adı AKÇAM olan “Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği ve Ankara Üniversitesi Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yürütme Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Ayrıca, Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi de olan Prof. Gülçubuk’un, çalışma alanına giren konulara ilişkin olarak makale, bildiri, kitap, proje vd. biçiminde 120’den fazla eseri vardır.

metin_piskinProf. Dr. Metin PİŞKİN
Genel Sekreter

KARDER Genel Sekreteri Prof. Dr. Metin Pişkin, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü’nden mezun oldu. 1989’da yine aynı üniversitede Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamladı. Doktorasını Leicester Üniversitesi’nde (İngiltere) tamamladıktan sonra akademik kariyerine 1996 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde başladı. Halen, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Metin Pişkin, Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans programında Kariyer Danışmanlığı alanında dersler vermektedir.

muge_kartProf. Dr. Müge ERSOY KART
Üye

Lisansını 1993 yılında Ankara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde yapan Prof. Dr. Müge ERSOY KART, 1997-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamladı; 2009 yılında doçent unvanı ve 2015 yılında profesör unvanını aldı.

Ankara Üniversitesi’nde 1994 yılından beri Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Ersoy-Kart, ayrıca, SBF Çalışma Ekonomisi Bölümü Bölüm Başkanlığını ve İKDAM Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.

Lisans ve lisansüstü düzeyde verdiği dersler arasında; Çalışma Yaşamında Davranış ve Kişilik, Örgütsel Davranış, Sosyal Psikoloji, İleri Çalışma Psikolojisi, Değişen Örgüt ve Çalışan Davranışları, Portföy Hazırlama ve Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi sayılabilir. Prof. Dr. Müge Ersoy-Kart, akademik çalışmalarının yanı sıra ulusal ve uluslar arası birçok projede de görev almıştır.

gul_gurselGül Gürsel
Üye

2000-2004 Yılları arasında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi Bölümü’nde eğitim aldı. 2004-2006 Yılları arasında Türk Ekonomi Bankasında çalıştı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. 2016 Yılında Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Bölümü’nden mezun oldu.Öğrenciliği sırasında 2 yıl öğrenci temsilciliği görevini üstlenmiştir. 2006 yılından beri Aselsan’da çalışmaktadır.

DENETİM KURULU

Prof. Dr. Selahaddin Öğülmüş
Denetim Kurulu Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ŞUĞLE
Üye

Prof. Dr. Bedriye Poyraz
Üye