Değerlerimiz

Türkiye’nin en önemli hazinesinin genç nüfusa sahip insan kaynakları olduğundan hareketle KARDER, bugüne kadar kamu, özel sektör, üniversite ve STK işbirliği ile Türkiye’de insan kaynaklarının gelişmesi doğrultusunda politikalar oluşturmakta, projeler geliştirmekte ve ortak çalışmalar yapmaktadır.  KARDER’in kuruluşunda belirlemiş olduğu Vizyon ve Misyon KARDER’in çalışmalarında rehber rolü oynamıştır.

KARDER ortak değerlerini yenilikçilik, ekip çalışması, yaşamın her alanında kalite, sürekli gelişim, sosyal içerme, fırsat eşitliği, aktif ve öğrenen vatandaş olarak belirlemiştir.  Bu değerler, KARDER’in çalışmalarını şekillendirmekte ve vermiş olduğu hizmetlerin kalitesini arttırmakta ve KARDER’i faaliyet alanları ile ilgili aranan bir kuruluş haline getirmektedir.