Vizyonumuz

  • Çalışma hayatının kalitesinin artmasına katkıda bulunmak.
  • İnsan kaynaklarını en önemli değer haline getirmek
  • Gelişimin sonsuz olduğunu bireysel ve kurumsal düzeyde kabullendirmek
  • Bireysel gelişimin kurumsal gelişimin ilk ve en önemli aşaması olduğunu yaymak
  • İşgücü piyasasında etkin olmak, bireyin iş yaşamında etken olmak