KAR-DER Hakkında

Günümüzde insan kaynağı bilgi ekonomisinin temel kaynakları arasında ön sıralara yerleşmiştir. İnsan kaynağının niteliğini geliştirmede “KARİYER PLANLAMASI ve YÖNETİMİ” çalışma hayatının vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Teknolojik donanım ve fiziki sermaye nitelikli insan kaynağına sahip olmadan fazla bir anlam taşımamaktadır. Bunları dikkate alarak insan kaynaklarının niteliğini artıran, artırmayı ilke edinen, öğrenme sürecine ve gelişimine katkıda bulunan işletmeler başarılarını artırmaktadır. İşletmeler bunlardan hareketle “KARİYER YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ ve  İNSAN KAYNAKLARINA” giderek daha fazla önem vermektedir. Geleneksel alışkanlıklar, kalıplaşmış yönetim yapıları yerini güncelleşen yenilikçi, gelişimci, sürükleyici yönetim anlayışlarına bırakmaktadır. İşte, bütün bu gelişmeler KARDER’i ortaya çıkaran ve çalışmaya zorlayan temel unsurlardır.

Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından 2005 yılında kurulan Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Derneği KARDER kurulduğundan bu yana kurucularının engin birikim ve deneyimleri ile Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde ilgi odağı olmuştur.

KARDER yaşam boyunca insan kaynaklarının geliştirilmesine, güçlendirilmesine, iş olanakları için yetkinlik kazanmasına ve kariyer gelişimi ile planlamasına katkıda bulunmak amacıyla çalışan bir “ihtisas” derneğidir. KARDER’in gücü; sahip olduğu bilgi, deneyim, paylaşımcı düşünce ve kaliteyi vazgeçilmez ilke edinen üye yapısından kaynaklanmaktadır.

KARDER, bilgi toplumunun değişen koşullarının farkında olan, bilgi toplumu ile değişen kariyer danışmanlığı hizmetlerinin önemini bilen ve bu yönde çalışmalar yürüten, faaliyet alanları ile ilgili Çalışma Grupları, Komisyonlar ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırmalar ve incelemeler yapan bir kuruluştur.